NAMA ITEM KUANTITI HARGA JUALAN
Tiada sebarang item dalam bakul pembelian anda.

KENYATAAN PRIVASI

Dasar Privasi dan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010

Sila baca maklumat dengan teliti kerana ia mengandungi maklumat penting tentang bagaimana kami akan memproses dan menggunakan data peribadi yang diberikan oleh anda melalui laman web ini.

Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA"), Lejen Press adalah "pengguna data" (iaitu syarikat yang memproses data peribadi yang diberikan oleh anda).

Pengumpulan Data Peribadi

  1. Laman web ini adalah berfungsi sebagai rangkaian pemberian maklumat. Kami tidak mengumpul sebarang data peribadi atau maklumat peribadi apabila anda melawat laman web kami melainkan jika anda memilih untuk memberikan maklumat tersebut kepada kami.
  2. Jika anda memilih untuk memberikan maklumat peribadi anda untuk apa-apa tujuan berkaitan dengan apa-apa yang terdapat di laman web kami, kami mungkin mengumpul maklumat yang mengenal pasti indentiti anda. Pemprosesan maklumat peribadi anda akan dilakukan mengikut undang-undang yang terpakai.

Pendedahan Data Peribadi

Kami tidak mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga yang tidak berkenaan tanpa persetujuan anda.

Capaian ke Laman Web Lain

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan kami secara langsung. Laman–laman web tersebut mungkin mempunyai polisi privasi dan perlindungan data peribadi mereka tersendiri.

Kami tidak mempunyai kawalan atau tanggungjawab terhadap laman-laman web dan menyediakan pautan ini semata-mata untuk kemudahan dan maklumat pelawat kami.

Anda perlu menyemak polisi-polisi perlindungan data peribadi, jika ada, dari laman-laman web tersebut untuk mengetahui bagaimana pengendali laman-laman web tersebut akan menggunakan maklumat peribadi anda.

KEDAI I AM LEJEN
No. 12-1, Jalan SS15/8B, SS15
47500 Subang Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia